• Ydelser
  • Projekter
  • Karriere
  • Nyheder
  • Om atkins

Vores ansvar

I Atkins forholder vi os aktivt til den verden, vi er en del af. Vi er bevidste om vores etiske ansvar over for kunder, medarbejdere og samfund – og herunder de sikkerheds- og miljømæssige aspekter af vores projekter.

 

Ingeniører forandrer verden
Som ingeniørvirksomhed har vi et særligt ansvar for at bidrage til at fremdyrke næste generation af ingeniører. Det er ganske enkelt en forudsætning for at kunne håndtere mange af fremtidens samfunds- og miljømæssige udfordringer. Derfor lægger vi en indsats i at støtte op om uddannelse af ingeniører og skabe interesse for ingeniørfaget.

 

I den forbindelse er vi bl.a. del af Engineer The Future. Det er et initiativ, hvor en række danske organisationer, institutter og virksomheder er gået sammen om at sætte fokus på danske ingeniører og uddannelse for at sikre fremtidens vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark. Læs mere om Engineer The Future

 

Vi støtter også overbygningsuddannelsen i Jernbaneteknologi på DTU, og vi har altid mange studerende tilknyttet arbejdspladsen som praktikanter, elever og studentermedhjælpere.

 

For at vække interessen for matematik allerede på gymnasieniveau har vi sponsoreret en række kunstplakater til gymnasier. Læs mere og se plakaterne.

 

Endvidere har vi valgt at bakke op om andre sociale formål, som vi mener, ligger i tråd med vores arbejdsområder. Heriblandt er Ingeniører uden Grænser, RedR (Den internationale pendant til Ingeniører uden Grænser) samt Securitas’ beskæftigelsesprojekt Go-For-It, som hjælper udsatte unge i alderen 15-30 med at blive indsluset på arbejdsmarkedet.

 

Respekt for miljøet
I Atkins arbejder vi for at sikre, at industri- og infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt og overholder de miljømæssige krav. Vi hjælper med at kortlægge eventuelle miljøproblemer, og vi anbefaler og udvikler fremtidssikrede løsninger. Inden for miljøledelse er Atkins Danmark certificeret i henhold til ISO 14001:2004.

 

Vi har stor fokus på det globale klimaspørgsmål. Hvad kan vi som virksomhed gøre for at nedsætte udledningen af CO2 og for at ruste os til en fremtid, hvor bygninger og infrastruktur skal være konstrueret til de nye klimatiske forhold?

 

På globalt plan har vi formuleret en ambitiøs klima-strategi; Carbon Critical Design, der basalt set går ud på at medtænke og integrere CO2-reduktion i alle dele af rådgivningskæden.

 

Internt i virksomheden arbejder vi målrettet på at forbedre vores håndtering af miljøbelastende indkøb og forbrug. På linje med årsregnskabet offentliggør vi hvert år virksomhedens CO2-regnskab. På den baggrund identificerer vi løbende de områder, hvor vi kan nedsætte forbruget af el, varme, ventilation, flyrejser m.m.

 

Endvidere har vi en verdensopspændende, intern konkurrence; RACE (Raising Awareness Cutting Energy), hvor kontorerne indbyrdes konkurrerer om at nedbringe energiforbruget mest muligt. I Atkins Danmark var vi stolte af at ligge helt i front.