• Ydelser
  • Projekter
  • Karriere
  • Nyheder
  • Om atkins

Arbejde i Atkins

En arbejdsplads med fleksible rammer

I Atkins ønsker vi at imødekomme vores medarbejderes karrieredrømme, samtidig med at vi tager ansvar for de ansatte som mennesker. Derfor bestræber vi os på at give medarbejderne de rigtige betingelser for en god balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv. Bl.a. har vi en god flekstidsordning, og vores vilkår omkring barsel er blandt de bedste på det private arbejdsmarked - også hvad angår fædreorlov.

 

Kompetenceudvikling

Som rådgivere er et højt videns- og kompetenceniveau en forudsætning for vores succes. Internt i virksomheden har vi bl.a. et mentorprogram og erfa-grupper, og vi afholder løbende fagspecifikke gå-hjem-møder og seminarer. Vi tilbyder forskellige relevante kursusforløb; eksempelvis har vi en populær projektlederuddannelse for ansatte, som ønsker at forfølge denne karrierevej. 

 

Ved den årlige medarbejderudviklingssamtale udarbejder den ansatte sammen med nærmeste leder en individuel udviklingsplan for det kommende år. Planen tager udgangspunkt i de behov, der er hos enkelte og i virksomheden samt medarbejderens ambitionsniveau og ønsker for fremtiden. Det kunne være ønsker om uddannelse, en mentor, udstationering eller noget helt fjerde.