• Ydelser
  • Projekter
  • Karriere
  • Nyheder
  • Om atkins

Arbejde i Atkins

En arbejdsplads med fleksible rammer
I Atkins ønsker vi at imødekomme den enkeltes karrieredrømme, samtidig med at vi forstår, at der også er et liv, der skal leves uden for kontoret. Derfor bestræber vi os på at skabe betingelserne for en god balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv. Vi har bl.a. en god flekstidsordning, og vores vilkår omkring barsel er blandt de bedste på det private arbejdsmarked.

 

Kompetenceudvikling
Som rådgivere er et højt videns- og kompetenceniveau en forudsætning for vores succes. Internt i virksomheden har vi derfor stor fokus på karriere- og kompetenceudvikling. Vi tilbyder forskellige relevante kursusforløb både internt og eksternt. Eksempelvis har vi en populær projektlederuddannelse, for de der ønsker at forfølge denne karrierevej. Ligeledes har vi et internt mentorprogram og erfa-grupper, og vi afholder løbende fagspecifikke gå-hjem-møder og seminarer.

 

Ved den årlige medarbejderudviklingssamtale udarbejder du sammen med din nærmeste leder en individuel udviklingsplan for det kommende år. Planen tager udgangspunkt i dine og virksomhedens behov samt dit ambitionsniveau og ønsker for fremtiden. Det kunne være ønsker om uddannelse, en mentor, valg af karrierevej, udstationering eller noget helt femte.